martes, noviembre 24, 2009

Jornada sobre Vigilancia Tecnologica (JORNADA CANCELADA)

Esta jornada se ha emplazado al mes de Enero. La NO asistencia de uno de los ponentes ha hecho que la suspendan!!!


Ferramenta para Innovar
Vixilancia Tecnolóxica

Centro Tecnolóxico AIMEN | 3 decembro 2009
Inscripción Gratuita
A Vixilancia Tecnolóxica é un elemento básico de calquera sistema de xestión da innovación que permite ás empresas denir a súa estratexia competitiva e apoiar os procesos de toma de decisión cun menor grao de incerteza.
A empresa que realiza Vixilancia Tecnolóxica estará nunha posición máis vantaxosa,
ao dispór de información esencial e relevante en canto a tendencias tecnolóxicas, ameazas e oportunidades, competidores, posibles socios ou alianzas, etc. Ademais doutros aspectos, tales como a situación de mercado, que pode ser clave á hora de ter éxito no desenvolvemento de produtos e servizos innovadores

16:00 – 16:20 Introducción a la Vigilancia Tecnológica

Dña. Paula Iglesias. Centro Tecnológico AIMEN


16:20 – 17:20 Implantación de un Sistema de Vigilancia Tecnológica: La norma UNE 166006:2006 EX

D. Gerardo Malvido. AENOR


17:20 – 17:40 Pausa – café


17:40 – 18.00 La Vigilancia Tecnológica desde el punto de vista empresarial

Dña. Lara Rey. FERROATLÁNTICA I+D


18:00 – 18.20 La Vigilancia Tecnológica desde el punto de vista de un Centro Tecnológico

Dña. Patricia Blanco. Centro Tecnológico AIMEN


18:20 – 18.40 OBTESOL: Un sistema de Vigilancia Tecnológica basado en una plataforma tecnológica

D. Francisco Javier Barreiro Barros. Centro Tecnológico AIMEN

No hay comentarios: