viernes, enero 25, 2008

¿Te sientes observado?

Muchas iniciativas y pocos resultados (salvo honrosas excepciones). Si cada iniciativa tuviera que presentar resultados a final de año, ¿cuantas quedarían?. Es una pena esta lapidación de recursos inútiles (repito de nuevo, salvo excepciones). Y lo mejor de todo es que hay más, pero me cansé de poner las referencias......


O Observatorio Innovación é unha iniciativa promovida pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio integrada no COG, creada co obxectivo de dar a coñecer ás comunidades científica (universidade e organismos públicos de investigación), tecnolóxica, empresarial, a administración e a sociedade galega en xeral a importancia da innovación para o desenrolo socioeconómico de Galicia


O Observatorio Galego da Sociedade da Información é un instrumento de referencia na obtención e análise de información sobre o grao e tendencias de desenvolvemento da Sociedade da Información en Galiza.
Esta iniciativa, promovida pola Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información, é unha das actuacións estratéxicas contempladas no Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI), en concreto, na liña de actuación INSTR-LA2-Instrumentos para o desenvolvemento das políticas da SI.
O Observatorio está a elaborar os informes sobre equipamento e uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Galiza 2007: cidadáns, concellos, tecido asociativo e pequenas e medianas empresas, con especial énfase nas compañías dedicadas a actividades tecnolóxicas


O Observatorio da calidade de Galicia é unha iniciativa promovida pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia que incorpora servicios no terreo da divulgación da calidade a través de noticias, foros, axudas e ligazóns de interese, que informa sobre contidos e tendencias dando resposta ás cuestións máis frecuentes, con informes técnicos específicos e actualizando directorios de empresas certificadas e de servicios e, finalmente, aportando unha rigurosa plataforma para o coñecemento da realidade galega en materia de certificación.


A Rede de Dinamización da Sociedade da Información, iniciativa da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información da Consellaría de Innovación e Industria está enmarcada dentro do PEGSI (Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información da Consellería de Innovación e Industria), como unha das estratexias fundamentais para o desenvolvemento das políticas de inclusión na S.I. e o desenvolvemento rural. A Rede de Dinamización da Sociedade da Información axudará a desenvolver iniciativas relacionadas co desenvolvemento da actividade económica, empresarial e da implantación dos servizos electrónicos


SIEFI (Sistema de Información Empresarial para o Fomento da Innovación) é un proxecto aprobado no marco de Interreg III A, orientado a desenvolver iniciativas que promovan o fomento da innovación no ámbito empresarial da eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.
A Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia (Fundación Calidade), dependente da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, actúa como xefe de fila, contando coa colaboración de destacados socios da eurorrexión.
O proxecto pretende concienzar, difundir e orientar as empresas en accións que posibiliten a definición e implantación dunha cultura innovadora que sirva como eixo para definir novas liñas estratéxicas, para impulsar actuacións anticipativas fronte aos novos retos e para incrementar a produtividade a medio e longo prazo


PROYECTO CANAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS PARA EL COMERCIO TRADICIONAL (CIC – COMMERCE)
El proyecto nace para articular acciones dirigidas a la sensibilización de las micro-pymes hacia los procesos de innovación, de modo que puedan comprobar que la incorporación de las nuevas tecnologías suponen un importante avance y optimización de sus propios procesos de gestión y en definitiva, de sus recursos, todo esto se traducirá en una mejora competitiva en su mercado, situado en el contexto de una economía cada vez más globalizada. Esta circunstancia se hace todavía más evidente cuando nos enfrentamos a los problemas de micro-pymes encuadradas en sectores tradicionales como son a los que inicialmente se dirige este proyecto
Si actualizar desde 2005
Observatorio do Centro de Competencias

O Observatorio do Centro de Competencias creouse para analizar as condicións nas que se atopa a pequena e mediana empresa galega, pero tamén a situación xeral do mercado para afrontar iniciativas de negocio electrónico.
O obxectivo deste área era coñecer a situación do mercado en materia de novas tecnoloxías


O Centro de Observación de Galicia é un servicio promovido pola Consellería de Innovación e Industria, e a súa xestión depende da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. O obxectivo do COG é observa-lo posicionamento de Galicia nas áreas do seu ámbito de actuación: as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), a calidade e a innovación, para mellora-la competitividade das empresas, organizacións, agrupacións, axentes intermedios e formadores.O Observatorio TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación) é un servicio da Consellería de Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia, enmarcado no Centro de Observación de Galicia, que ten a finalidade de examinar a realidade das empresas, as organizacións, as agrupacións, a administración e a sociedade galega en xeral con relación á aplicación das TIC


El Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, cuyo principal objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Nuestra misión es ser el centro de referencia para el análisis y seguimiento de la Sociedad de la Información en España mediante la prestación de servicios a la ciudadanía, empresas y administraciones públicas españolas.


Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información


El Observatorio para la Sociedad de la Información en Navarra es un instrumento que permite obtener y analizar información sobre el grado de desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Sociedad Navarra, de forma sistemáticaEl objetivo del Observatorio para la Sociedad de la Información (OBSI) es ofrecer información coyuntural de los principales indicadores referentes a la implantación de la SI en Catalunya.
Los principales objetivos son:
- Disponer de un instrumento para medir la evolución del uso de las TIC en Catalunya.
- Detectar tendencias que permitan a los agentes decisorios, tanto del ámbito público como privado en materia de TIC, actuar con visión de futuro.
- Crear un debate y una opinión en torno al uso de las TIC


El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industria (OPTI) es una Fundación, que bajo protectorado del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, genera información inteligente sobre la evolución y futuro de la ciencia y la tecnología a medio y largo plazo.


El Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es un centro de referencia en el análisis y seguimiento del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en España. Su labor incluye tanto la elaboración de estudios propios como el mantenimiento y sistematización de un sistema de indicadores, además de realizar el seguimiento del Plan Avanza para la convergencia con Europa y entre las Comunidades Autónomas en cuanto a Sociedad de la Información.


The European Science and Technology Observatory (ESTO) is a network of organisations operating under the European Commission's - Joint Research Centre's (JRC's) Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) - leadership and funding since 1997.


Observatorio de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Existen diversos observatorios para el análisis de la sociedad de la información, pero la mayoría de ellos “observan” esta nueva forma de sociedad desde una perspectiva de negocio y mercado.
El nuevo observatorio para la sociedad de la información y el conocimiento (OSIC) pretende, pues, “observar” esta nueva realidad informacional desde una perspectiva crítica y con un enfoque “sociotécnico”, poniendo el foco en las personas y cómo éstas sienten, perciben, adoptan y/o rechazan estos nuevos servicios y aplicaciones telemáticas.


Observatorio do Audiovisual en Galicia
O Observatorio ten como elemento central o catálogo que recolle os principais indicadores estadísticos do sector e do mercado, contextualizando as observacións propias coas medicións e variables doutros observatorios tanto de carácter nacional como internacional. Proporciónase deste xeito unha información obxectiva de grande importancia para o deseño de estratexias tanto para as empresas como para as institucións


O observatorio do audiovisual, ODA, ten por obxecto o seguemento sistemático da producción, modo de financiamento e circulación das obras cinematográficas e audiovisuais galegas, a súa catalogación, e a actualización permanente dunha base de datos e documental arredor desta ponla da industria da comunicación e da cultura


El OSIC, Observatorio de la Sociedad de la Información de Cantabria, se define como un instrumento que permite obtener y analizar información de forma sistemática sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de los ciudadanos, de las empresas y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las conclusiones que se obtienen sirven para retroalimentar y evaluar las acciones ya emprendidas, y para elaborar nuevas propuestas desde cualquiera de los ámbitos mencionados


El Observatorio para la CIBERSOCIEDAD es un un punto de encuentro, discusión y publicación de investigaciones sobre los diversos aspectos y corolarios sociales que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están generando. Nuestro interés y nuestras bases metodológicas abarcan las diversas disciplinas de las ciencias humanas y sociales


El Observatorio de la Sociedad de la Información se configura como el instrumento que permite poner a disposición de la sociedad asturiana información sobre el grado de implantación de la Sociedad de la Información en el Principado de Asturias.
Se utiliza una metodología que permita la comparación con otros ámbitos geográficos tanto nacionales como europeos. Para ello se definen grupos de indicadores de acuerdo a los establecidos por e-Europa 2005, EUROSTAT, INE, así como por otros Observatorios Regionales


Observatorio de la Región de Murcia


El Observatorio de la Sociedad de la Información en Castilla y León tiene como misión identificar y generar conocimiento sobre el estado de la sociedad de la información en Castilla y León de forma cualitativa y cuantitativa para poder comparar con otros ámbitos territoriales de su entorno. Igualmente, le corresponde la labor de identificar y generar conocimiento sobre las oportunidades y amenazas para su desarrollo
*********************************************+

ACTUALIZACION 25 de enero 2008, 13:41
Que peligro!!! O me hago mayor, o es que me he vuelto un tanto "pejigotera" pero es que me da la risa cuando leo estas cosas...un dia y otro y un año y otro....Me estoy empezando a preocupar....

Fernando Blanco; y el rector de la USC, Senén Barro; el departamento autonómico destinará un total de 50.000 euros a la creación de este grupo, que nacerá en el seno del Congreso Fundacional de la Asociación de Investigadores da Comunicación, bajo el epígrafe 'I+C: Investigar a Comunicación'.

Concretamente, los objetivos de este grupo se centrarán en potenciar la investigación en la comunicación relacionada con los aspectos y las materias centrales de la Sociedad de la Información, así como en establecer una política de cooperación con asociaciones de investigación en este mismo ámbito.
Fuente: Europapress

Objetivos CONCRETOS???????? Hay dios mio!!!!

jueves, enero 24, 2008

O uso de Internet nas redes sociais de Galiza

O Observatorio Galego inicia, coa publicación deste estudo, a edición dunha serie de dossieres de carácter divulgativo elaborados por grupos de expertos sobre diversos aspectos da Sociedade da Información co obxectivo, ditado polo PEGSI, de achegar este coñecemento á sociedade galega

Os blogs, fotoblogs, MySpace ou Facebook son algunhas das novas tendencias analizadas neste dossier como exemplo das novas formas de organización social en rede que evoluíron coa aparición de Internet. O estudo sinala que en Galiza hai dúas redes principais de blogs: A Blogoteca, que conta con máis de 1.000 blogs e unha media de 65 blogs novos ao mes, e Blogaliza, na que se crean máis de 70 blogs ao mes


O uso de Internet nas redes sociais de Galiza


Análise da expansión das redes sociais galegas coa aparición de Internet e descrición das tendencias e das novas ferramentas sociais da Rede.

Autores: María Yáñez e Berto Yáñez

Comienza la descarga del archivo: Descargar informe (pdf, 2,1 MB)

lunes, enero 21, 2008

Blogroll y enlaces

Innovación: Future Trends Group se constituye en 2005 como cristalización de un proyecto diseñado por un grupo de profesionales y empresarios con amplia experiencia en puestos de responsabilidad directiva , expertos en proyectos de gestión del cambio organizacional y en gestión de la Innovación (Zaragoza).

La Cofa: Blog de Vigilancia Tecnológica: Este es un weblog colectivo dedicado a la Vigilancia Tecnológica sobre el Futuro de Internet, la Banda Ancha y la Movilidad y otros temas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y siempre primando un enfoque más técnico que de negocio o cultural

BOLETINES VIGILANCIA TECNOLÓGICA TIC: Gracias a la tecnología RSS el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio proporciona un servicio de envío automatizado de titulares de contenidos añadidos a la web.

Gecobio es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, a través de FIVEC, Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento, para poner en marcha una
RED DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO APLICADO EN EL SECTOR DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD EN VALENCIA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

Observatorio del Plástico

La vigilancia tecnológica y su valor para tod@s

La chispa de cada mañana- Blog de Conchi Jiménez: Cada mañana nos podemos proponer actuaciones o metas reales y asequibles que nos hagan ser felices, que nos motiven o estimulen como excusa para ser felices, para darle sentido a ese día que acaba de comenzar. Merece la pena intentarlo.

Pequeños placeres cotidianos: Cada día nos brinda una nueva oportunidad de descubrir sencillos tesoros y disfrutar con pequeños placeres. En este blog (inaugurado el 6 de diciembre de 2007) comparto con mis visitantes algunos de mis pequeños placeres de cada día: una lectura, una idea, una conversación, un encuentro, una película, una canción, cualquier detalle que invite a saborear la belleza de la vida.

G.I. Tecnologías de la Información: El G.I. TI-EIB tiene como propósito liderar desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia) diferentes actividades y proyectos de formación, investigación y aplicación, relacionados con las Ciencias de la Información y las Tecnologías de la Información (TI) y la Comunicación (TIC). Para este trabajo se conforma un equipo de personas (profesionales y estudiantes) interesados en el tema, provenientes de diferentes organizaciones

El blog de Gabriel Dominguez: Todo el mundo acoseja enfocar el blog hacia una temática clara, pero la verdad es que por ahora no pienso limitarme a un tema en particular aunque sí podríamos decir que trataré temas de usabilidad, de negocios en la red y de cualquier otra cosa que se me pase por la cabeza. Este será un blog personal

¿Qué es la Vigilancia Tecnológica?