Ir al contenido principal

¿Te sientes observado?

Muchas iniciativas y pocos resultados (salvo honrosas excepciones). Si cada iniciativa tuviera que presentar resultados a final de año, ¿cuantas quedarían?. Es una pena esta lapidación de recursos inútiles (repito de nuevo, salvo excepciones). Y lo mejor de todo es que hay más, pero me cansé de poner las referencias......


O Observatorio Innovación é unha iniciativa promovida pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio integrada no COG, creada co obxectivo de dar a coñecer ás comunidades científica (universidade e organismos públicos de investigación), tecnolóxica, empresarial, a administración e a sociedade galega en xeral a importancia da innovación para o desenrolo socioeconómico de Galicia


O Observatorio Galego da Sociedade da Información é un instrumento de referencia na obtención e análise de información sobre o grao e tendencias de desenvolvemento da Sociedade da Información en Galiza.
Esta iniciativa, promovida pola Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información, é unha das actuacións estratéxicas contempladas no Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información (PEGSI), en concreto, na liña de actuación INSTR-LA2-Instrumentos para o desenvolvemento das políticas da SI.
O Observatorio está a elaborar os informes sobre equipamento e uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación en Galiza 2007: cidadáns, concellos, tecido asociativo e pequenas e medianas empresas, con especial énfase nas compañías dedicadas a actividades tecnolóxicas


O Observatorio da calidade de Galicia é unha iniciativa promovida pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia que incorpora servicios no terreo da divulgación da calidade a través de noticias, foros, axudas e ligazóns de interese, que informa sobre contidos e tendencias dando resposta ás cuestións máis frecuentes, con informes técnicos específicos e actualizando directorios de empresas certificadas e de servicios e, finalmente, aportando unha rigurosa plataforma para o coñecemento da realidade galega en materia de certificación.


A Rede de Dinamización da Sociedade da Información, iniciativa da Dirección Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información da Consellaría de Innovación e Industria está enmarcada dentro do PEGSI (Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información da Consellería de Innovación e Industria), como unha das estratexias fundamentais para o desenvolvemento das políticas de inclusión na S.I. e o desenvolvemento rural. A Rede de Dinamización da Sociedade da Información axudará a desenvolver iniciativas relacionadas co desenvolvemento da actividade económica, empresarial e da implantación dos servizos electrónicos


SIEFI (Sistema de Información Empresarial para o Fomento da Innovación) é un proxecto aprobado no marco de Interreg III A, orientado a desenvolver iniciativas que promovan o fomento da innovación no ámbito empresarial da eurorrexión Galicia – Norte de Portugal.
A Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia (Fundación Calidade), dependente da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, actúa como xefe de fila, contando coa colaboración de destacados socios da eurorrexión.
O proxecto pretende concienzar, difundir e orientar as empresas en accións que posibiliten a definición e implantación dunha cultura innovadora que sirva como eixo para definir novas liñas estratéxicas, para impulsar actuacións anticipativas fronte aos novos retos e para incrementar a produtividade a medio e longo prazo


PROYECTO CANAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS PARA EL COMERCIO TRADICIONAL (CIC – COMMERCE)
El proyecto nace para articular acciones dirigidas a la sensibilización de las micro-pymes hacia los procesos de innovación, de modo que puedan comprobar que la incorporación de las nuevas tecnologías suponen un importante avance y optimización de sus propios procesos de gestión y en definitiva, de sus recursos, todo esto se traducirá en una mejora competitiva en su mercado, situado en el contexto de una economía cada vez más globalizada. Esta circunstancia se hace todavía más evidente cuando nos enfrentamos a los problemas de micro-pymes encuadradas en sectores tradicionales como son a los que inicialmente se dirige este proyecto
Si actualizar desde 2005
Observatorio do Centro de Competencias

O Observatorio do Centro de Competencias creouse para analizar as condicións nas que se atopa a pequena e mediana empresa galega, pero tamén a situación xeral do mercado para afrontar iniciativas de negocio electrónico.
O obxectivo deste área era coñecer a situación do mercado en materia de novas tecnoloxías


O Centro de Observación de Galicia é un servicio promovido pola Consellería de Innovación e Industria, e a súa xestión depende da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. O obxectivo do COG é observa-lo posicionamento de Galicia nas áreas do seu ámbito de actuación: as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), a calidade e a innovación, para mellora-la competitividade das empresas, organizacións, agrupacións, axentes intermedios e formadores.O Observatorio TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación) é un servicio da Consellería de Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia, enmarcado no Centro de Observación de Galicia, que ten a finalidade de examinar a realidade das empresas, as organizacións, as agrupacións, a administración e a sociedade galega en xeral con relación á aplicación das TIC


El Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es un órgano colegiado de carácter consultivo, adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, cuyo principal objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Nuestra misión es ser el centro de referencia para el análisis y seguimiento de la Sociedad de la Información en España mediante la prestación de servicios a la ciudadanía, empresas y administraciones públicas españolas.


Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información


El Observatorio para la Sociedad de la Información en Navarra es un instrumento que permite obtener y analizar información sobre el grado de desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Sociedad Navarra, de forma sistemáticaEl objetivo del Observatorio para la Sociedad de la Información (OBSI) es ofrecer información coyuntural de los principales indicadores referentes a la implantación de la SI en Catalunya.
Los principales objetivos son:
- Disponer de un instrumento para medir la evolución del uso de las TIC en Catalunya.
- Detectar tendencias que permitan a los agentes decisorios, tanto del ámbito público como privado en materia de TIC, actuar con visión de futuro.
- Crear un debate y una opinión en torno al uso de las TIC


El Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industria (OPTI) es una Fundación, que bajo protectorado del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, genera información inteligente sobre la evolución y futuro de la ciencia y la tecnología a medio y largo plazo.


El Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es un centro de referencia en el análisis y seguimiento del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en España. Su labor incluye tanto la elaboración de estudios propios como el mantenimiento y sistematización de un sistema de indicadores, además de realizar el seguimiento del Plan Avanza para la convergencia con Europa y entre las Comunidades Autónomas en cuanto a Sociedad de la Información.


The European Science and Technology Observatory (ESTO) is a network of organisations operating under the European Commission's - Joint Research Centre's (JRC's) Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) - leadership and funding since 1997.


Observatorio de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Existen diversos observatorios para el análisis de la sociedad de la información, pero la mayoría de ellos “observan” esta nueva forma de sociedad desde una perspectiva de negocio y mercado.
El nuevo observatorio para la sociedad de la información y el conocimiento (OSIC) pretende, pues, “observar” esta nueva realidad informacional desde una perspectiva crítica y con un enfoque “sociotécnico”, poniendo el foco en las personas y cómo éstas sienten, perciben, adoptan y/o rechazan estos nuevos servicios y aplicaciones telemáticas.


Observatorio do Audiovisual en Galicia
O Observatorio ten como elemento central o catálogo que recolle os principais indicadores estadísticos do sector e do mercado, contextualizando as observacións propias coas medicións e variables doutros observatorios tanto de carácter nacional como internacional. Proporciónase deste xeito unha información obxectiva de grande importancia para o deseño de estratexias tanto para as empresas como para as institucións


O observatorio do audiovisual, ODA, ten por obxecto o seguemento sistemático da producción, modo de financiamento e circulación das obras cinematográficas e audiovisuais galegas, a súa catalogación, e a actualización permanente dunha base de datos e documental arredor desta ponla da industria da comunicación e da cultura


El OSIC, Observatorio de la Sociedad de la Información de Cantabria, se define como un instrumento que permite obtener y analizar información de forma sistemática sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito de los ciudadanos, de las empresas y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las conclusiones que se obtienen sirven para retroalimentar y evaluar las acciones ya emprendidas, y para elaborar nuevas propuestas desde cualquiera de los ámbitos mencionados


El Observatorio para la CIBERSOCIEDAD es un un punto de encuentro, discusión y publicación de investigaciones sobre los diversos aspectos y corolarios sociales que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están generando. Nuestro interés y nuestras bases metodológicas abarcan las diversas disciplinas de las ciencias humanas y sociales


El Observatorio de la Sociedad de la Información se configura como el instrumento que permite poner a disposición de la sociedad asturiana información sobre el grado de implantación de la Sociedad de la Información en el Principado de Asturias.
Se utiliza una metodología que permita la comparación con otros ámbitos geográficos tanto nacionales como europeos. Para ello se definen grupos de indicadores de acuerdo a los establecidos por e-Europa 2005, EUROSTAT, INE, así como por otros Observatorios Regionales


Observatorio de la Región de Murcia


El Observatorio de la Sociedad de la Información en Castilla y León tiene como misión identificar y generar conocimiento sobre el estado de la sociedad de la información en Castilla y León de forma cualitativa y cuantitativa para poder comparar con otros ámbitos territoriales de su entorno. Igualmente, le corresponde la labor de identificar y generar conocimiento sobre las oportunidades y amenazas para su desarrollo
*********************************************+

ACTUALIZACION 25 de enero 2008, 13:41
Que peligro!!! O me hago mayor, o es que me he vuelto un tanto "pejigotera" pero es que me da la risa cuando leo estas cosas...un dia y otro y un año y otro....Me estoy empezando a preocupar....

Fernando Blanco; y el rector de la USC, Senén Barro; el departamento autonómico destinará un total de 50.000 euros a la creación de este grupo, que nacerá en el seno del Congreso Fundacional de la Asociación de Investigadores da Comunicación, bajo el epígrafe 'I+C: Investigar a Comunicación'.

Concretamente, los objetivos de este grupo se centrarán en potenciar la investigación en la comunicación relacionada con los aspectos y las materias centrales de la Sociedad de la Información, así como en establecer una política de cooperación con asociaciones de investigación en este mismo ámbito.
Fuente: Europapress

Objetivos CONCRETOS???????? Hay dios mio!!!!

Comentarios

Un canario ha dicho que…
Hola Lara,

Hacía muchísimo que no me pasaba por aquí. No te imaginas lo de acuerdo que estoy contigo. La fiebre de la I+D+i ha generado miles de iniciativas sin resultados a nivel Europeo, Nacional y Regional. Pero en mi opinión es un problema que proviene de las políticas erróneas sobre innovación, empezando por la Estrategia de Lisboa, cuyos objetivos, desde 2004 se sabe que son inalcanzables. Aún así, en cada evento organizado para la presentación iniciativas, de resultados sobre proyectos de innovación y demás inventos, se nombra la necesidad de alinearse con los Objetivos de Lisboa, eso sin tener en cuenta la cantidad de veces que se pronuncia "competitividad", "colaboración Empresa-Universidad", "sociedad del conocimiento" y multitud de tópicos utilizados ya sin ningún tipo de relación con el mundo real.

Las estrategias y planes de I+D+i se basan, en un 90% en indicadores. Si uno de los indicadores es el número de iniciativas desarrolladas en una comunidad, en un país o en territorio europeo, es normal que lo único que se consigan sean iniciativas sin resultados. ¿Por qué no basar los planes e iniciativas en acciones y resultados? Pues porque los legisladores, los promotores de los planes y los organismos intermedios adolecen de un conocimiento real sobre el sistema en su conjunto. Desde la perspectiva de una empresa (es peor aún en el caso de una PYME o microPYME) lo único que se aprecia es una cantidad de "ruído innovador" que causa indiferencia e incluso asco.

¿Pasará con la innovación lo mismo que pasó con las .com? Cualquiera que se dedique a gestionar la I+D+i sabe que sí pasará. Para mí la gestión de la innovación se ha convertido en una gestión de la burocracia. Los primeros que han de innovar son las AAPP y resto de organismos encargados de que la innovación sea posible en el tejido empresarial. Las "subvenciones" deben ser borradas del mapa, pues han generado el caos en el sistema. El empresario no se embarca ya en proyectos innovadores porque advierta un ROI apetitoso, sino por la subvención.

Además, se intenta ahora que la nueva financiación de los proyectos innovadores se haga a través de empresas de capital riesgo. Muchas de estas empresas sólo invertirán en tu proyecto si saben al 100% que va a ser rentable (¿dónde está el riesgo?). Por definición, innovación y rentabilidad son 2 términos que no siempre van unidos, de hecho sólo en 1 de cada 10 proyectos innovadores suele ser rentable.

Me sigo sintiendo solo en este mundo, menos mal que hay personas como tú que también son críticas con el sistema.

Un saludo,

Luis
Lara Rey ha dicho que…
Gracias por esta interesante reflexión. Es lo que necesitaba este post, unas conclusiones bien redactadas...Esto de estar tan de acuerdo los dos, es poco práctico ya que no genera más debate.
Luis ha dicho que…
Y eso que no he querido ser demasiado duro Lara ;)

Vale que no genera más debate, pero reconforta. Si quieres debate te puedo hablar de Pere Escorsa...

Y aprovecho para recomendar un libro, "Allegro ma non troppo" de Carlo M. Cipolla, que no sé si habrás leído, pero que me parece uno de los mejores análisis sobre la estupidez humana jamás publicado. Un pequeño adelanto que se puede extrapolar a muchos "innovadores":

Tercera Ley Fundamental (o de Oro): una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona o grupo de personas sin obtener ninguna ganancia para sí mismo e incluso incurriendo en pérdidas.

El análisis de costes y beneficios de Carlo M. Cipolla permite clasificar a los seres humanos en cuatro tipos de personas, cada uno de los cuales ocupa un cuadrante en un sistema de coordenadas. Si representamos en el eje de abcisas el beneficio, positivo o negativo, que obtiene el individuo y en el eje de ordenadas el beneficio (+) o coste (-) que causa a los demás, podemos definir y estimar las coordenadas de los siguientes tipos:

*Desgraciado (D): aquel que se causa un perjuicio a sí mismo, beneficiando a los demás.
*Inteligente (I): aquel que se beneficia a sí mismo, beneficiando a los demás.
*Bandido (B): aquel que obtiene beneficios para sí mismo, perjudicando a los demás.
*Estúpido (E): aquel que causa pérdidas a otros, perjudicándose a la vez a sí mismo.

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Cipolla.htm
Lara Rey ha dicho que…
Gracias por la recomendación.

Entradas populares de este blog

El paso del tiempo en #VTIC

A lo largo de los años, y basándome en mi experiencia, hay cambios en las empresas que trastocan tu manera de organizar la Vigilancia Tecnológica. Los departamentos de IC-VT que llevan años establecidos, van evolucionando poco a poco con la empresa. Pero a veces, se genera un cambio tan radical dentro de ella (fusión, compra, venta, cambio de gerencia...) que de repente te das cuenta que la organización que tenias ya no es operativa. Han cambiado departamentos, personas con poder de decisión, se han unido áreas, otras han desaparecido...Y aunque tu mientras tanto, sigues realizando las mismas labores que antes, hay un punto donde ves que ya no funcionan.

Es es momento de replantearte la organización y los flujos de información de tu sistema. Y lo mejor es empezar desde el principio. Bueno, realmente, principio no es, porque ya partes de una experiencia que hace años no tenias.

¿Cual es la mejor manera de conocer y analizar las necesidades de los usuarios?

¿Cual es la mejor manera de d…

La patente de la Aspirina

Aspirina: la atribulada vida de una celebridad
El Dr. Felix Hoffmann (1868-1946) tenía dos pasiones. Una de ellas (Historia del arte) sólo le reportó gratificaciones personales. La segunda (Química) proporcionó a la humanidad una de sus más famosas invenciones: la Aspirina®.

El Dr. Hoffmann fue un digno heredero de una larga tradición en el alivio del dolor, la cual se remonta miles de años atrás y que tiene su hito moderno en el año 1897, con la síntesis del ácido acetilsalicílico (ASA). Este es el nombre del principio activo de la Aspirina®, que proviene de la palabra latina Salix (sauce), árbol del que los antiguos médicos brujos obtuvieron este principio activo por primera vez.

Siendo aún un campo fértil de estudio para la química moderna y la farmacología, esta "droga milagrosa" tiene muchas otras propiedades aparte del alivio del dolor. Un fármaco para el cáncer, las enfermedades cardiacas, el Alzheimer, los ataques de apoplejía, la infertilidad, la hipertensión y muchas …

Referencias bibliográficas y fuentes sobre Vigilancia Tecnológica #VTIC